แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

           ด้วยสำนักงานพัฒนาฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับแจ้งจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการว่า จะเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลั้กสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยสามรถสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะแจ้งรายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง  

      องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา และผู้ปกครองของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แขน ขา ลำตัวที่ช่วยเหลือตัวเองได้ หากสนใจสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 78/17 หมู่ที่ 1 ซอยถนนสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-510221 ในวันและเวลาราชการ

 

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม