แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  แจ้งปิดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.พระงาม

           ด้วยในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขึ้น จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตราการให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมและมีการชุมนุมจำนวนมาก นั้น

      องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคติดต่อดังกล่าวที่ยังไม่สามาารถควบคุมได้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม จึงขอแจ้งปิดการรเรียนการของ ศพด.อบต.พระงาม ระหว่างวันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 และจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน 2563

 

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม