แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้า ในเขตพื้นที่ตำบลพระงาม

           องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้า ในเขตพื้นที่ตำบลพระงาม ปฏิบัติการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวสัมพัส ห้องสุขา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น การใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ เป็นต้น 

      องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม