แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

           ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน pdf

 

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม