แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่ การให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ที่ไ้ด้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

           ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น 

      องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวไปตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศแนบท้าย

scan 002

 

colorbar

งานประชาสัมพันธ์ อบต.พระงาม

 

 

 

 
   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม