แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

1490187741

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ร่วมกับสมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเตย , คณะครู-เด็กนักเรียน ศพด.อบตพระงาม และประชาชนตำบลพระงาม ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  ณ  วันเตย

A24A25

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม