แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

1490187741

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ร่วมกับเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวและองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล       ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี                                          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู็เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยประเภทต่าง ๆ และซักซ้อมความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะเกิดภัยได้    

A36A37A38A39A40A41A42A43

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม