แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

1490187741

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ดำเนินการจัดฝึกอบรมครู ก เพื่อเป็นต้นแบบในการทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจและจิตอาสา

พร้อมทั้งจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพระงามทุกหลังคาเรือน ทั้ง 6 หมู่บ้าน

A44A45A46A47A48A49A50A51A52

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม