แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

1490187741

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยการออกสำรวจและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารให้จัดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และการงดรับประทานอาหารในร้าน และอบต.พระงามดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนในตำบลพระงาม และยังจัดทำ Face Shield เพื่อแจกให้กับ อสม.ตำบลพระงาม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯให้กับวัดรวมถึงร้านค้าต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งถังขยะสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) ตามจุดต่าง ๆ ของตำบลพระงาม ทั้ง 6 หมู่บ้าน 

A53A54A55A56A57A58

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม