แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

 

มาตราฐานการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง  

 

              graphic2 mini083  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  graphic2 mini083

 

1.นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น-สูง)  

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 

 

2.นักบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น-สูง)

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

3.นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น-สูง)   

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

4.นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น-สูง)   

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

5.นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น-สูง)   

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

6.นักทรัพยากรบุคคล (ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

    

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

8.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

9.นักพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

10.นายช่างโยธา

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

11.จพง.นักพัฒนาชุมชน (ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

12.จพง.ป้องกันฯ (ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

13.จพง.ธุรการ (ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

14.จพง.การเงินและบัญชี

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

15.จพง.พัสดุ

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

16.จพง.จัดเก็บรายได้

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

17.จพง.ประชาสัมพันธ์

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011

 

18.คำสั่งแบ่งงานรวมระดับแท่ง 

 

graphic2 mini011 อ่านต่อ graphic2 mini011 
   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม