แบบสำรวจความคิดเห็น

Joomla forms builder by JoomlaShine
   

Facebook

   

Login Form  

   

logo obt

11

 

icon 6 แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19 pdf
icon 6 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 pdf
icon 6 จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 pdf
icon 6 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562  pdf
icon 6 จดหมายหมาย ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562  pdf
icon 6 แผ่นพับ ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร  pdf                                                                                 
icon 6 แผ่นพับ ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  pdf
icon 6 แผ่นพับ ข้อแนะนำการชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  pdf                                                        
icon 6 แผ่นพับ ข้อแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์   pdf  

 

645906hmoluktu9a

งานประชาสัมพันธ์  อบต.พระงาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-699502 ในวันและเวลาราชการ

   
© องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม